Svaret på denna fråga beror på var i världen du befinner dig. Regelverken och lagarna som styr användningen av solfilm på bilar varierar mellan olika länder och även mellan olika stater/provinser inom ett land.

I vissa länder är det tillåtet att ha solfilm på sidorutorna fram, medan det i andra länder är olagligt eller begränsat till ett visst transparensnivå (dvs. hur mycket ljus som släpps igenom filmen). Därför är det viktigt att konsultera lokala myndigheter eller bilinspektionsstationer för att ta reda på vilka regler som gäller för användningen av solfilm på bilens sidorutor.

Det är också viktigt att notera att även om användningen av solfilm kan vara lagligt enligt lokala regler, så kan det finnas krav på att filmen ska ha en viss transparensnivå för att inte påverka föraren eller passagerarnas synfält eller säkerhet.

I Sverige är det tillåtet att ha solfilm på sidorutorna fram på bilen, men det finns vissa begränsningar som måste följas. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter om fordons ljussättning (TSFS 2013:125) är det tillåtet att ha en solskyddsfilm på sidorutorna fram med en maximal transparensnivå på 70 procent. Detta innebär att solskyddsfilm med högre transparensnivå än 70 procent inte är tillåtet på sidorutorna fram.

Det är också viktigt att notera att solskyddsfilm på vindrutan är inte tillåtet i Sverige, med undantag för vissa medicinska tillstånd. Detta beror på att vindrutan är en viktig del av bilens säkerhetssystem och att solskyddsfilm kan påverka förarens synfält och minska sikten under vissa förhållanden.

Comments are closed